PHONE +420 554 684 200  // INFO@ERDRICH.CZ

HOME // ZÁKAZNÍCI // DODAVATELÉ // INTRANET

CZECH // DEUTSCH // ENGLISH

Kvalifikované a motivované zaměstnance považujeme za největší kapitál našeho podniku. Nalézt a natrvalo pro nás získat tvořivý a činorodý personál v obchodních i technických oborech nebo i pro úkoly překračující rámec těchto oborů je hlavní součástí naší personální práce a současně i velkou výzvou, která před námi stojí. Je naším cílem zaměstnance pro společnou věc nadchnout, provázet je jejich profesním životem, rozpoznat jejich potenciál a podporovat osobní a odborný rozvoj. Zvláštní důraz klademe v našem podniku na solidní a úspěšné odborné vzdělávání. Zajištění vlastního dorostu stojí přitom v centru pozornosti právě tak jako společenský závazek, poskytnout mladým lidem pevnou základnu pro jejich odborný i osobní růst. Nabízíme Vám náročné zaměstnání v prostředí, které je charakterizováno důvěrou a samostatností při práci. Přitom máme neustále na paměti i možnosti Vašeho osobního rozvoje. Očekává Vás zajímavé pracovní místo v expandujícím podniku. Umožněte nám společně prověřit, jak můžete, s ohledem na Vaše znalosti a schopnosti, osobní  zájem a zaměření, náš tým posílit.